Kattastrofalt ointressant

Jag ska sluta kolla på film med Nossi. Varje gång jag kollat på film med Nossi har hon totalt nonchalerat de sociala koder och konventioner som är förknippade med händelsen. Nossi brukar bete sig enligt en eller flera av desssa punkter:


- Stå i vägen för TV:n
- Springa fram och tillbaka
- Lägga sig och sova mitt under filmen
- Gå på soffbordet under filmen
- Inte sitta still
- Ta en dusch mitt under filmen
- Gå iväg mitt under filmen


Detta gäller oavsett tid på dygnet och gengre. Hon har heller aldrig föreslagit en film vi ska se...
Nossis sociala kompetens får betyget barbar på en skala från Rain man till Lars Ulrich


Socialt inkompetent filmhatareFörvirrad

Tele och elhandeln verkar i mina ögon vara 2000-talets bondfångare. Det är svårt att jämföra olika abonnemang när allt är uppdelat i olika småpriser. Det känns som att man själv måste jobbat inom branschen för att förstå hur delarna hänger ihop och hur de påverkar varandra.

 

Tänk ifall det var så med till exempel mjölk.

 

Gårdsavgift: 0,25 kr*
Bränsletillägg: varierar beroende på vart du köper mjölken, vanligtvis 0,9 öre
Koersättning: 3kr/1000 kor + fast avgift 120 kr/år
Trafikavgiftsavgift: 1,25 kr upp till 2500/km därefter minskar volymen mjölk i paket med 80%
Förpackningsdesign: 0,01kr

Beräknad årsförbrukning: 105/L = 934,50kr**
Servicavgift: 180/år 1,71kr/L (för närvarande enligt årsförbrukning)

Ekologitilläg 1,98kr

 

 

*rörlig kostnad baserad på årsproduktion och kan variera
**om ej förväntad konsumtion uppnås debiteras en kvarkonsumtionsavgift upp till beräknat årsförbrukning. Faktureras separat årsvis.

 

 

 

 

Bondfångare får betyget minimjölk i en smutsig kopp utan handtag på skalan Hitler till Iron Maiden


RSS 2.0