Potatisrepubliken

Dagens matlagningstips:
Mjölby har annammat en ny visuell retorik


Bilden är ett montage

When all you see is potatoes all you have is potatoes...

Hur man skriver mycket om lite om man har lite information men vill skriva mycket

Det finns olika sätt att fylla ut utrymmen på, och många gånger kan man behöva skriva massa tomma eller repeterande saker för att få det att framstå som man har mycket mer kött på benen eller har någon sorts nyhet som är viktig att komma med, för ju mer man skriver destå viktigare framstår ju en artikel som i nyheterna.


Ibland kan det var bra att ha vetskap om hur man fyller ett utrymme med text trots att man har dåligt med information eller knapphändig information. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man har lite information om något men ändå känner behovet att fylla ut utrymmet, breda ut texten och göra textmassan större än vad som är motiverat med så lite information som man har att tillgå. Man kan då göra det som är underförstått i en mening tydligt i en annan, det vill säga göra det implicita explicit i en ny meningsbildning i anslutning till den implicita eller längre fram i texten, då i form av en ny omskriven mening som har ungefär samma innebörd som den förra. Ett annat sätt är att använda ord som betyder ungefär samma sak men skriva dem i olika meningara så att det framstår som att det är mer information i texten än vad som egentligen är fallet. Synonymer är en metod som man med fördel kan begagna sig av då man kan konstruera en illusion av att artikeln innehåller mer upplysningar än vad den faktiskt gör.

Såhär gjorde DN idag:
Jag har markerat saker som jag anser ha ett samband med samma färg:

Denna nyhet är ytterliga ett exempel på mediediskursens självupptagenhet där men lägger mycket energi på att rapportera om sig själv: nyhetsprogram som tar upp vad man funnit i granskande program, debattprogram som debatterar granskande program, morgonsoffor där journalister intervjuar journalister om journalistik som tar varenda tillfälle i akt att bygga på sitt "kändisskap" genom att ställa sig framför kameran i nyheterna eller ställa upp i morgonsoffor, jag är inte intresserad av vilka journalisterna är, säger och tänker om världen utan vill att de så objektivt som möjligt (ja ja ) skall försöka förmedla berättelser om/ur "verkligheten"... men tendensen är snarare den motsatta….

Dagens mediediskurs får nyhetsvärdet 4-åring  fick snuva på dagis på en skala från Orlunda gruppens grillkväll till Kadaffi i ett rör.RSS 2.0