++++ av +++++


Anna Odell

Angående Anna Odell debatten så är det konstvärldens ensak att avgöra vad som faller under begreppet eller vidgar det. Enligt Howard S Beckers definition består konstvärlden av konstnärer, kritiker, betraktare, kuratorer, köpare, media materialtillverkare och så vidare. Alla de som kan räknas in i denna kontext påverkar konstbegreppet och de strömningar som sker inom det. I förlängningen så kan även faktorer som politik och kulturella traditioner inbegripas i begreppet. Konst är ofrånkomligen moralisk, politisk,och ideologisk det vill säga den verkar inte i ett vaakum. Konstnärer testar ofta gränserna för vad som accepteras innom en konstvärld.

Som betraktare är jag en del av en konstvärld, om än i dess periferi. Odells aktions-verk, situationsperformance, happening eller hur det nu skall definieras syftar enligt vad jag erfarit till att belysa psykvården och öppna upp det slutna rum som det uppfattas som. Intentionen må vara god men då Odell missat att konst faktiskt inte förhåller sig till utan är en del av verkligheten så betyder det att hennes verk ger faktiska följder. Odell tog med stor sannorlikhet någon annas plats. Är detta antagna offer värt att tas för allmänhetens nytta på längre sikt? Det är här debatten bör hamna inte om det är konst eller ej.

RSS 2.0